Home

Financiële begroting

Conform de eisen van het BBV lichten wij onderstaand de geplande investeringen voor de komende jaren toe.

(x € 1.000)

Kapitaallasten

Pr.

Omschrijving

Investering

2024

2025

2026

2027

2024

2

Maatregelplan neerslag-bestendigheid (t.l.v. voorziening)

556

57

57

57

4

Vernieuwbouw Beatrixschool Buren

3.213

96

96

96

4

Gymzaal Buren

270

11

11

11

4

Zonnepanelen gymzalen Ingen en Buren

40

2

2

2

4

Restauratie molen Zoelen

100

4

4

4

6

Datagericht werken BI-tool

10

2

2

2

6

Faciliteren digitaal werken vervangen werkplekken (laptops)

280

57

57

57

6

Integratie berichtenverkeer WABO-BGT-BAG-WOZ

11

2

2

2

6

Uitbreiding mobiele telefoons

25

8

8

8

Totaal investeringen in 2024

4.505

2025

2

Rehabilitatie Groenestraat (Haardijk-Hofkampeweg) Asch

1.100

23

23

2

Maatregelplan neerslag-bestendigheid (t.l.v. voorziening)

432

44

44

4

Bouw gymlokaal Lienden

389

11

11

4

Inrichting buitenterrein gymlokaal Lienden

26

1

1

4

Uitbreiding berging gymzaal Beusichem

21

1

1

4

Vervangende huisvesting scholen Lienden

6.979

184

184

Totaal investeringen in 2025

8.947

2026

2

Rehabilitatie Vogelenzangseweg (N320 - Bloembosweg (Lienden)

2.000

45

2

Uitbreiding columbaria (begraafplaatsen)

40

2

2

Maatregelplan neerslag-bestendigheid (t.l.v. voorziening)

809

83

4

Stichting 2-klassige obs Kerk-Avezaath

152

4

6

Nieuwbouw gemeentehuis

9.971

291

Totaal investeringen in 2026

12.972

2027

2

Rehabilitatie Rechtopweg (N320 - Niewslagseweg) Maurik

700

2

Maatregelplan neerslag-bestendigheid (t.l.v. voorziening)

469

4

Bouwkst.5-klassige obs Zoelen

332

4

Gymzaal Beusichem

179

Totaal investeringen in 2027

1.680

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08