Home

Financiële begroting

In het algemeen geldt dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele baten en lasten heeft. Incidentele baten en lasten zijn een uitzondering en worden gecorrigeerd op het begrotingssaldo bij de bepaling of dit saldo structureel in evenwicht is. In onderstaand overzicht presenteren we het structureel begrotingssaldo. Vervolgens maken we de incidentele baten en lasten inzichtelijk. De incidentele ramingen groter dan € 50.000 zijn toegelicht.  

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08