Programmaplan

6. Bedrijfsvoering (inclusief algemene dekkingsmiddelen)

6. Bedrijfsvoering (inclusief algemene dekkingsmiddelen)

Omschrijving

Dit programma omvat de bedrijfsvoering, hieronder verstaan we alle activiteiten die ondersteunend zijn aan het bestuur en de organisatie. Algemene dekkingsmiddelen zijn gelden die niet op voorhand verbonden zijn aan bepaalde programma's. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om algemene belastingen en de algemene uitkering (de belangrijkste uitkeringen van het Rijk).

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

  • Onze organisatie is een volwaardige partner van ons bestuur;
  • Het zijn van een financieel solide gemeente met een structureel sluitende meerjarenbegroting.

Ontwikkelingen

Bedrijfsvoering blijft in ontwikkeling. We werken aan een continue verbetering ervan, waarbij we ons bewust zijn van onder andere de kwetsbaarheid op het gebied van ICT en de personele bezetting. We investeren in informatievoorziening, informatieveiligheid en bewustzijn om de risico’s te verminderen. We verbeteren in stappen de (digitale) dienstverlening naar inwoners en partners. We voeren een gezond financieel beleid waarbij we streven naar een structureel sluitende meerjarenbegroting. Ook zoeken we in 2024 een (externe) subsidioloog.

Lasten & baten

schaal x €1.000

15.854

20,4 %

56.679

73,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08