Programmaplan

3. Sociaal domein

3. Sociaal domein

Omschrijving

In Buren willen we dat iedereen mee kan en mag doen, ongeacht leeftijd, inkomen, afkomst of beperking. We richten ons daarom op het versterken van de sociale basis van onze inwoners: een zinvolle dagbesteding, een gezonde leefstijl en een sterk netwerk. Onze inwoners zijn daardoor beter in staat om zelf of met behulp van hun netwerk problemen op te lossen. Waar het inwoners niet zelf lukt, bieden wij vanuit het Sociaal Domein passende hulp en ondersteuning. Dat doen wij onder andere vanuit de drie wetten aan de basis van het Sociaal Domein: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

We willen dat onze inwoners de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Dat moet voor zowel ons als voor de inwoner tegen aanvaardbare kosten uitgevoerd worden.

Ontwikkelingen

Steeds meer inwoners vragen om ondersteuning, maar ons budget groeit niet. Naast dat we inwoners goed willen helpen, moeten we daarom kijken waar we kosten kunnen besparen. We zorgen voor voldoende aanbod van lichte hulp zodat een stap naar zwaardere Jeugdhulp of Wmo mogelijk voorkomen kan worden. We werken samen met het onderwijs, huisartsen en andere partners om eventuele problemen vroeg in beeld te hebben. Om beter te zien wat er gebeurt en wat het effect is van de acties die we inzetten, maken we een nieuw dashboard.

Lasten & baten

schaal x €1.000

28.579

36,7 %

7.164

9,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08