Home

Bijlagen

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

3.4 Economische promotie

Recreatie en toerisme

29

29

29

29

29

29

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Burense visie op het kind

0

76

0

0

0

0

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Voorschoolse voorzieningen peuters

361

560

595

595

595

595

5.1 Sportbeleid en activering

Uitvoering sportakkoord 2020-2022

6

0

0

0

0

0

5.3 Cultuurpres. -prod.  -participatie

Kunst en cultuur

9

8

8

8

8

8

5.5 Cultureel erfgoed

Monumenten (molens, synagoge en kerktore

4

67

4

4

4

4

5.6 Media

Leesstimulering (miv 2015)

277

300

360

360

360

360

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Kindpakket

0

0

15

15

15

15

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Leefbaarheid

79

90

80

80

80

80

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Sociaal Werk

346

353

353

353

353

353

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Subsidieregeling  energiecompensatie

33

0

0

0

0

0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Versterken nulde-eerste lijn

217

271

147

122

122

122

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wet K.O. doelgroepenbeleid

0

10

0

0

0

0

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Clientonderst. zorg/integr. vroeghulp

18

17

27

27

27

27

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Innovatiebudget

0

0

82

82

82

82

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Jongerenwerk

149

155

175

175

175

175

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Maatschappelijk werk

140

0

0

0

0

0

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Beschermd wonen (WMO)

0

0

30

30

30

30

7.1 Volksgezondheid

Algemene jeugdgezondheidszorg

438

432

432

432

432

432

7.1 Volksgezondheid

Openbare gezondheidszorg

49

72

72

72

72

72

7.1 Volksgezondheid

Uitvoering preventie akkoord 2021-2023

0

20

0

0

0

0

7.4 Milieu(beheer)

Duurzaamheid en milieu

66

125

35

35

35

35

7.4 Milieu(beheer)

Middelen energie armoede

18

0

0

0

0

0

7.4 Milieu(beheer)

Warmte transitie

216

70

50

50

50

50

Totaal subsidies

2.455

2.654

2.494

2.469

2.469

2.469

Subsidieplafond 2024
In de subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein, gemeente Buren 2022 geldt een subsidieplafond van € 1.743.736.

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08