Home

Financiële begroting

Algemeen
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten. Hier geven wij u inzicht in de financiële ontwikkelingen van ons meerjarenbeeld. Op programmaniveau lichten wij alle mutaties vergeleken met vorig jaar met een financiële impact groter dan € 50.000 toe.

De gemeente Buren maakt geen gebruik van een post onvoorzien.

Bedragen x ( € 1.000)

Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. Wonen, werk en recreatie

-6.073

3.104

-2.969

-4.985

2.436

-2.548

-4.724

2.436

-2.287

-4.724

2.436

-2.287

2. Fysieke leefomgeving

-15.935

8.294

-7.640

-15.703

8.143

-7.560

-15.864

8.162

-7.701

-15.991

8.246

-7.745

3. Sociaal domein miv 2023

-28.579

7.164

-21.414

-26.259

5.153

-21.106

-26.151

5.065

-21.086

-25.899

4.831

-21.069

4. Sport, cultuur en onderwijs

-5.325

1.392

-3.933

-4.989

1.296

-3.693

-5.120

1.302

-3.817

-4.627

1.142

-3.485

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

-6.078

644

-5.434

-5.965

644

-5.321

-6.090

739

-5.351

-6.118

778

-5.340

Subtotaal

-61.990

20.598

-41.390

-57.901

17.672

-40.228

-57.949

17.704

-40.242

-57.359

17.433

-39.926

0.4 Overhead

-13.286

1.146

-12.140

-12.558

1.091

-11.467

-11.792

1.041

-10.751

-11.947

946

-11.001

0.5 Treasury

86

60

146

92

60

152

117

60

177

132

60

192

0.61 OZB Woningen

-476

5.886

5.411

-484

6.004

5.519

-484

6.004

5.519

-484

6.004

5.519

0.62 OZB niet-woningen

-70

2.340

2.269

-70

2.386

2.316

-70

2.386

2.316

-70

2.386

2.316

0.64 Belastingen overig

-118

124

6

-115

104

-11

-115

84

-31

-115

64

-51

0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds

-133

47.123

46.990

55

47.875

47.930

-187

43.957

43.770

-123

43.304

43.181

0.8 Overige baten en lasten

-1.857

-1.857

-1.746

-1.746

-1.192

-1.192

-1.192

-1.192

Saldo voor mutaties reserve

-77.844

77.277

-564

-72.728

75.192

2.465

-71.673

71.236

-433

-71.158

70.197

-961

1. Wonen, werk en recreatie

520

155

-20

-20

2. Fysieke leefomgeving

130

129

76

25

3. Sociaal domein miv 2023

0

4. Sport, cultuur en onderwijs

25

25

25

25

6. Bedrijfsvoering

55

Saldo na mutaties reserves

110

2775

-353

-876

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08