Programmaplan

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

Omschrijving

Het programma omvat de dienstverlening aan inwoners, de bestuurskracht, het functioneren van de organisatie en integrale veiligheid en crisisbeheersing.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

  • Voldoende waardering van onze inwoners, bedrijven en instellingen voor de kwaliteit van onze dienstverlening.
  • Voldoende waardering van onze inwoners, bedrijven en instellingen voor ons bestuur en voor de kwaliteit van onze besluitvorming.
  • Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waarin mensen zich ook veilig voelen.

Ontwikkelingen

In de komende periode werken we aan de verdere uitwerking en concretisering van de toekomstoriëntatie. Dat doen we samen met de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. We maken een plan voor de komende jaren. Met als doel om onze bestuurskracht te versterken.

We gaan onderzoeken op welke wijze we nog meer gericht regionaal kunnen samenwerken, met behoud van onze zelfstandigheid.

We werken hard aan het waarmaken van de ambities uit de visie op dienstverlening. Daarnaast borduren we voort op kerngericht werken. We willen onze inwoners actief betrekken bij de leefomgeving. We luisteren naar de inbreng van inwoners en willen hun participatiemogelijkheden versterken.

Lasten & baten

schaal x €1.000

6.078

7,8 %

644

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08