Programmaplan

4. Sport, cultuur en onderwijs

4. Sport, cultuur en onderwijs

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, het accommodatiebeleid, leesstimulering en onderwijs.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

We willen een gemeente zijn waar inwoners voldoende mogelijkheden hebben om:

  • onderwijs te volgen;
  • te sporten en te bewegen; en
  • culturele activiteiten bij te wonen.

Ontwikkelingen

We willen preventie en een gezonde leefstijl stimuleren. Daarom stellen we het integraal sport- en gezondheidsbeleid op. Ook komen we met een visie op dierenwelzijn. Verder werken we de keuzes die de raad eind 2023 maakt op basis van de startnotitie kunst- en cultuurbeleid verder uit. Tenslotte geven uitvoering aan het uitwerkingskader accommodatiebeleid en realiseren we een startnotitie vrijwilligerswerk.

Lasten & baten

schaal x €1.000

5.325

6,8 %

1.392

1,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2023 21:45:40 met de export van 10/09/2023 21:42:08